Svenska

Hotel Representation

Inodi gör individuella hotell och hotell kedjor bokningsbara för affärsresebyråer och företag worldwide i GDS systemen

 • Inga årsavgifter, startavgifter eller utbildningskostnader

 • Fast bokningsavgift per bokning, samma nivå som andra representationsbolag på marknaden

 • Inga utlandsbetalningar av bokningsavgifter

 • Mycket användarvänligt CRS system (Central Reservation System)

 • CRS systemet är integrerat med betalningssystemet för provisioner - WPS - för betalningar av resebyråprovisioner

 • Kopplingar till de flesta Channel Management System

 • Möjlighet till kopplingar till de flesta PMS systemen

 • Möjlighet att nyttja Inodis bokningsmotor på hemsidan. Betala en låg fast kostnad per månad för obegränsat antal bokningar

 • Hotell och hotellkedjor kan fortfarande vara oberoende - Inodi har inget intresse att synas mot gäster

 • Svensk support samt svensk Account Management med över 20 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring, GDS distribution för hotell samt ett stort nätverk av kontakter

 • Det är i Inodis intresse att hotellen får så många bokningar som möjligt då man inte har några fasta avgifter till hotellen


Kontakta Fredrik Blomgren på Inodi för en offert, mer information eller för att boka ett möte.

Expertis l Använd Inodi som representant i GDS-systemen

Synlighet 
Bokningsbar i GDS-systemen

 

 • För att få bokningar från affärsresebyråer och stora företag - Detta ger hotellen bokningar och intäkter som de troligtvis inte hade fått annars

 • Många stora företag och statliga myndigheter har som avtalskrav att man som hotell ska vara bokningsbar i GDS-systemen

 • Många företag låter en Key Account Manager på resebyrån sköta deras avtalsupphandling och då blir det också en naturligt krav att avtalshotell måste finnas i GDS-systemen

 • Affärsresebyråerna styr hårt mot att deras anställda ska bara boka via GDS och ej via telefon eller Internet

 • Antalet GDS bokningar ökar för varje år

 • GDS och OTA (Online Travel Agents) kompletterar varandra. Dessutom är det ofta lägre kostnader att få en GDS bokning än en OTA bokning

 • Se det som en marknadsföringskanal

Bakgrund l Vad är GDS systemen?

 

GDS står för Global Distribution Systems och där Amadeus, Sabre och Travelport ingår.
Dessa bokningssystem togs fram av flygbolag på 70-80 talet.

 

Amadeus är det dominerade systemet i Sverige och övriga Skandinavien samt i stora delar av Europa.

Ca 600.000 affärsresebyråer använder dessa bokningssystem för att boka flyg, hotell, hyrbilar. Många företag använder också självbokningsmöjligheten som deras affärsresebyråer erbjuder dem i t.ex Amadeus.

 

Under ett år bokas det fler än 1 miljon rumsnätter via GDS systemen i Stockholm, men bokningarna kommer inte bara till stora städer utan även mindre städer där det finns affärsresande.

 

I GDS systemen finns det publika priser, Best Available rates samt avtalspriser för företag och resebyråer. Alla OTA (Online Travel Agents) har ett interface till GDS systemen.

Q&A | Frågor och Svar

 

Q: Räcker det inte för mig som hotell att bara vara bokningsbar via booking.com och/eller Expedia?


 

A: GDS bokningar står för ett eget segment av bokningar och då framförallt affärsbokningar från resebyråer och företag. Man ska se det som ett komplement till booking.com och Expedia.

För de flesta hotell ger GDS bokningar intäkter på  mycket stora belopp, allt beroende på hotellets läge, storlek etc.

Så även om man har ett hotell i mindre stad så lönar det sig att vara bokningsbar i GDS systemen.


Q: Stämmer det att GDS bokningar kostar mera för hotellen i bokningsavgifter och resebyråprovisioner än bokningar från en OTA, t.ex booking.com?


 

A: Det beror bl.a vilket rumspris hotellet erbjuder samt vistelselängd för gästen men i de flesta fall så blir en GDS bokning ofta billigare i form av bokningsavgifter och provision i jämförelse med en OTA bokning.

För GDS bokningar betalar hotellen en fast bokningsavgift per bokning, ej per rumsnatt. Bokningar till avtalspris är alltid netto, dvs ingen resebyråprovision. Bokningar till Best Available Rate är provisionberättigande för en resebyrå, hotellet har en valmöjlighet att välja på mellan 0-10% bereonde på konkurrenssituation.

Bokningsavgiften för en OTA bokning är baserat på totalbeloppet för bokning och varierar normalt mellan 15-23%.

Många hotell lägger för mycket fokus på bokningsavgiften och provision och glömmer bort intäkten från bokningarna som de med stor sannolikhet inte hade fått om de inte hade varit bokningsbara i GDS-systemen. Hör av dig idag för att veta mer.

Kontakta oss

Fredrik Blomgren

Fredrik Blomgren har över 25 år i resebranschen och har sedan 2003 drivit en framgångsrik representationsverksamhet för hotell i Sverige samt utomlands, där han bistått med expertis inom bl.a. försäljning, distribution, marknadsföring.

 • En personlig kontakt och ett stort nätverk i Norden

 • Mångårig erfarenhet inom distribution och revenue management

 • Förstår behov för både små och stora hotell och hotellkedjor
 
 
 
 
 

Din Guide

Kontaktdetaljer


E-mail: fredrik@inodi.com

Telefon: 070-273 1200

Inodi - hotel representation

Inodi gör individuella hotell och hotell kedjor bokningsbara för affärsresebyråer och företag worldwide i GDS systemen